Pris och Grupper


Lektion
Termin
Pris

35-45min

13 gånger

1000kr
50-60min

13 gånger

1150kr
70-80min

13 gånger

1300kr
FULLT PRIS FÖR EN FAMILJEMEDLEM OCH 25% FÖR ÖVRIGA FAMILJMEDLEMMAR

OM NI VILL GÅ FLERA KURSER, TAR JAG UT FULLT PRIS FÖR DYRASTE KURSEN OCH DÄREFTER 50% FÖR ANDRA, TREDJE OCH SÅ VIDARE